ทามมูน | timemoon.org – มดลูกของแม่น้ำ ไตของแผ่นดิน

ทามมูน | timemoon.org – มดลูกของแม่น้ำ ไตของแผ่นดิน

ปกป้องสิทธิ์ คืนชีวิตให้ธรรมชาติ

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ …

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี …

3 ทศวรรษ บทเรียนประชาธิปไตยทางตรง สมัชชาคนจนราษีไศลและหัวนา

  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เครือข่ายสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา จัดกิจกรรมรำลึก อ.สนั่น ชูสกุล สนั่น ชูสกุล นักคิด …

ปิดป่าชุมชน สร้างรายได้

ปลูกป่าเสริมระบบเศรษฐกิจ ชุมชนมีอาหาร สร้างรายได้ วันที่ 9 ม.ค.2562 ที่ผ่านมาแผนงานลดและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนหัวนา โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดกิจกรรม …

เยาวชนคนทามร่วมปรับปรุงแผนฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนราษีไศล

สมาคมคนทามร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดเวทีปรับปรุงแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนและอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนงานองค์ความรู้ป่าบุ่งป่าทาม ทั้งนี้ยังมีแผนงานย่อย เช่น แผนงานการศึกษาวิจัย แผนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผนงานเด็กและเยาวชน …

เตรียมจอบแรกโคกหนองนา การจัดการน้ำขนาดเล็ก นำร่อง จ.สุรินทร์

กิจกรรมเตรียม วันที่ 24 พ.ค.2562 กำหนดการ รมช.กษ.ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) เป็นประธาน เปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ …

เกี่ยวกับเรา

องค์กรเครือข่ายชาวบ้านที่ดำเนินการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าทาม ลุ่มน้ำมูนตอนกลาง รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่นยืนเป็นธรรม

ติดต่อเรา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

e-mail: contact@timemoon.org