Category: ข่าว

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เคาะแล้วราคาค่าชดเชยที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์กรณีเขื่อนหัวนา ไร่ละ 125,000 บาท

วันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานแทนในการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายภาคประชาชนทั้ง 8 ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน โดย ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติร่วมกันในหลายประเด็น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาลุล่วง

ตีแปลง แจงนับ หนึ่งในกระบวนการศึกษาระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทามราษีไศล

การศึกษาการชดเชยการสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม กรณีเขื่อนราษีไศล เริ่มแล้วหลังจากกรมชลประทานและสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การศึกษาทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน 1) ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ด้านเศรษฐศาสตร์ โ 3) ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ 4) ด้านป่าบุ่งป่าทาม โดย และ 5) ด้านทรัพยากรน้ำและชลศาสตร์  

เจรจาเป็นผล สมัชชาคนจนได้ฤกษ์กลับบ้าน

ผลจากการเจรจาระหว่างสมัชชาคนจนกับรัฐบาล วันที่ 22 ต.ค.2562 ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ สมัชชาคนจนทั่วประเทศจึงประกาศยุติการชุมนุม พร้อมเดินทางกลับบ้านค่ำวันนี้

ได้ฤกษ์นัดเจรจาปัญหา 3 กระทรวง

วันนี้ 15 ต.ค.2562 ได้มีการแจ้งนัดหมายการประชุมเจรจา 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สมัชชาคนจนเร่งรัฐบาลแก้ไขปัญหา เจรจารายกระทรวงทั้ง 35 กรณี

กลุ่มผู้ชุมนุมสมัชชาคนจนซึ่งปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมตัวกันและเดินมายังทำเนียบรัฐบาลบริเวณประตู 5 ด้านถนนราชดำเนิน เพื่อขอพบกับ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ในการประชุมร่วมกันระหว่างผุ้แทนกลุ่มสมัชชาคนจนกับฝ่ายรัฐบาลและเลขานุการรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สมัชชาคนจนออกเดินรณรงค์สร้างความเข้าใจสาธารณะ

ช่วงเช้าของวันที่ 14 ต.ค.2562 สมัชชาคนจนได้แบ่งผู้ชุมนุมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 100 คน เพื่อเดินรณรงค์แจกใบปลิวสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีกับประชาชนต่อการชุมนุมในครั้งนี้ ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการชุมนุมเรียกให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา