Category: บทความ

โลกทัศน์ชุมชนผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะกับการ “ต่อรอง” และ “ช่วงชิงความหมาย”

“พญานาค”เรื่องเล่าจากลุ่มน้ำโขงสู่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำสาขา “ตำนานเจ้าพ่อดงภูดิน” ปฏิบัติการทางสังคม ที่สร้างความหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ วรรณกรรมมุขปาฐะที่มีนัยยะแฝงเร้น “ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ” ของสังคมพื้นถิ่นที่ประสบปัญหาจากนโยบายการพัฒนา “เขื่อน”

ทาม : พื้นที่ความมั่นคงของวิถีคนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

“ทาม” คือ พื้นที่ที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำมูลตอนกลางเป็นอย่างมาก ตลอดรอบปีชาวบ้านจะอาศัยพึ่งพาแหล่งทรัพยากรจากพื้นที่ทามในการดำงรงชีพ เป็นวิถีที่ถูกยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรในพื้นที่อย่างแยกออกจากันไม่ขาด

รำลึก สนั่น ชูสกุล

สนั่น ชูสกุล  นักเคลื่อนไหวสิทธิชุมชนเป็นผู้นำด้านแนวความคิดการเคลื่อนไหวภาคประชาชน สิทธิชุมชน สิทธิในการดำรงชีพ บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สิทธินี้ควรได้รับการปกป้อง ยอมรับ และคุ้มครอง

ศิลปิน คนทาม นักรบวัฒนธรรม

จากอัลบั้มชุดแรกชุด “ป่าทาม คนทาม” บทเพลงที่ใช้เปิดตัวศิลปินคนทาม จากการชุมนุมและต่อสู้ที่ยาวนานจาก พ.ศ.2536 จนมาถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นบทเพลงที่ฝังไว้ด้วยความเป็นมาของการต่อสู้ด้วยสันติวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม และการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนทามลุ่มน้ำมูนตอนกลาง ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ

หอมแดงอินทรีย์ราษีไศล “ทางรอดผู้ปลูกหอมแดงฝ่ากระแสการผลิตสมัยใหม่”

หอมแดงจากศรีสะเกษเป็นของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดที่ใครๆต่างรู้จัก เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายให้เกษตรกรมากกว่าการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่

สูญเสียรายได้ค่าชดเชยรูปแบบใหม่

การเรียกร้องของสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลนำไปสู่การตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเท็จจริง เรื่องชดเชยการสูญเสียรายได้จากการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งถือเป็นค่าชดเชยรูปแบบใหม่ จากแต่เดิมมีเฉพาะค่าชดเชยค่าชดเชยที่ดินที่สูญเสียไปจากโครงการภาครัฐเท่านั้น

สถานการณ์ข้าวไทยและความสำคัญของการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน

ภายใต้สถานการณ์การความเปลี่ยนแปลงของสังคมทุนนิยมเสรี การพัฒนาสมัยใหม่ได้นำเอาความรู้สมัยใหม่ ความคิดใหม่ เข้ามาครอบความรู้ดั้งเดิมที่ชาวนามีอยู่ แบบแผนการผลิตที่ถูกกำหนดด้วยตลาด การปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ นำเข้าเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี พันธุ์พืชสมัยใหม่ ส่งผลให้เกษตรกรหลงลืมความรู้ คุณค่าของพันธุกรรมดั้งเดิม

ก้าวสู่ปีที่ 5 ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูน

“ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน” ครั้งที่ 5 ถือเป็นวาระที่สอดคล้องกับ “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และอยู่ในเทศกาลสากล “วาเลนไทน์ วันแห่งความรัก” จึงมีสาระและให้ชื่อเฉพาะของงานว่า “ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูน”

อำพรรณ จันทะศร “ปลูกให้เป็น แปรรูปให้ได้ ก็จะขายดีและมีกำลังใจ”

เป็นเกษตรกรทำนา หลังนาปลูกพริกเริ่มจากปลูกน้อยๆ พอได้เก็บขายเป็นรายได้ เห็นว่าราคาดีจึงอยากปลูกให้มากขึ้นอยากขายให้ได้เงินมากขึ้น ลงทุนถมที่ใหม่เพื่อปลูกพริกแต่ปรากฏว่าพริกปลูกแล้วต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่ต้องใช้สารเคมี แต่เราไม่มีทั้งเวลาและเงินซื้อสารเคมี