Category: เพลง

ศิลปิน คนทาม นักรบวัฒนธรรม

จากอัลบั้มชุดแรกชุด “ป่าทาม คนทาม” บทเพลงที่ใช้เปิดตัวศิลปินคนทาม จากการชุมนุมและต่อสู้ที่ยาวนานจาก พ.ศ.2536 จนมาถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นบทเพลงที่ฝังไว้ด้วยความเป็นมาของการต่อสู้ด้วยสันติวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม และการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนทามลุ่มน้ำมูนตอนกลาง ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ