Category: วิจัย

วิถีประมงชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง : วัฒนธรรม ความเชื่อ และความสัมพันธ์บนกระแสการเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางสถานการณ์ของทรัพยากรและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม ความเชื่อม และความสัมพันธ์ของวิถีประมงชุมชนยังคงขับเคลื่อนหมุนเวียนไป หากแต่มีการปรับเปลี่ยนและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้คน พื้นที่ และรูปแบบของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป

ประภาพร ไม่มีนามสกุล: คนสองพรมแดนผู้อยู่เบื้องหลังซับไตเติลหนังชื่อ ‘มาร-ดา’

หาก ‘เชอร์รี่’ อยู่ที่เมียนมาร์ ชื่อของเธอจะถูกเรียกว่า ‘แชรี โซ’ พ่อของเธอตั้งให้มีความหมายถึงดอกเชอร์รี่อันงดงามโดยเฉพาะยามบานสะพรั่ง ส่วนชื่อหลังเป็นนามสกุลซึ่งใช้เหมือนกันกับพี่สาวอีก 2 คน