ปิดป่าชุมชน สร้างรายได้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ปลูกป่าเสริมระบบเศรษฐกิจ ชุมชนมีอาหาร สร้างรายได้

วันที่ 9 ม.ค.2562 ที่ผ่านมาแผนงานลดและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนหัวนา โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่าในใจคน ป่าชุมชนยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มเติมในพื้นที่ เช่น ไผ่กินหน่อและไผ่ใช้ลำต้น เป็นต้นทั้งนี้ยังเป็นช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมปิดป่าของชุมชนบ้านเปือยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นพื้นที่ต้นแบบนำร่องในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ “โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

ปิดป่าชุมชน ฟื้นระบบนิเวศ สร้างรายได้

ชาวบ้านเปือย ผู้นำชุมชน นำโดยนายสามัคคี วงค์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ร่วมกับ อบต.หนองแก้ว ร.ร.บ้านเปือย ร.ร.แวงแก้ววิทยา สมาคมคนทาม สมาคมชุมชนประมงน้ำจืดภาคอีสาน(ศรีสะเกษ) เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง รวมกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรรม “ปิดป่าชุมชนบ้านเปือย” ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อท่าวังวัว เพื่อรักษาความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลของชุม ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาหาผลประโยชน์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์พลาดิสัย เป็นประธาน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมอบรมการเพาะและขยายเชื้อเห็ดธรรมชาติ เช่น เห็ดละโงก จากศูนย์ย์เกษตรภูสิงห์ ร่วมเป็นวิทยากร

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องป่าชุมชน

ผู้ร่วมเวทีเสวนา โดย 1.นายวิสูตร อยู่คง นักวิชาการป่าไม้ภาค 9 จ.อุบลราชธานี 2.นายโชคดี ปรโลกานนท์ ปราชญ์ของแผ่นดิน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไผ่ 3.ผู้แทนจากเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง เช่น ป่าทามชุมชนกุดเป่ง ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 4.ผู้นำชุมชนบ้านเปือย ม.4 นายสามัคคี วงค์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน  5.ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์พลาดิสัย ดำเนินรายการเสวนา โดย นายอุบล อยู่หว้า ผู้อำนวยการโครงการทามมูล หากสรุปเนื้อหาจากเวที เป็นเรื่องการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลจากป่า พร้อมทั้งการพัฒนาความรู้ เช่น การแปรรูปไผ่ที่ชุมชนสามารถปลูกและพัฒนาต่อยอดแปรรูปได้หลากหลายรูปแแบบ เพราะพื้นที่ริมแม่น้ำมูลสามารถปลูกไผ่ “ส่างไพ” ได้ผลดี

: ปัญญา กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน รายงาน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง