เจรจาเป็นผล สมัชชาคนจนได้ฤกษ์กลับบ้าน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ผลจากการเจรจาระหว่างสมัชชาคนจนกับรัฐบาล วันที่ 22 ต.ค.2562 ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ ดังนี้

1.ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน 35 กรณีปัญหา โดยรายกรณีปัญหามีความคืบหน้าแตกต่างกันไปตามกรณี
2.ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ในระหว่างแก้ไขปัญหา 15 กรณีปัญหา ที่มีคาบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหลายกระทรวง
3.ได้มีการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน (คกก.) โดยสัปดาห์หน้าจะนำบันทึกข้อ 1 เข้า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบ โดยบันทึกข้อ 2 เป็นเอกสารแนบท้าย

ดังนั้นเครือข่ายสมัชชาคนจนทั่วประเทศจึงได้ประกาศยุติการชุมชนุมโดยพร้อมเพียง

โดยทุกเครือข่ายจะออกเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมกันในเวลา 19.00 น. วันนี้ที่ 23 ต.ค.2562

 

ปัญญา : กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน รายงาน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง