เจรจาเป็นผล สมัชชาคนจนได้ฤกษ์กลับบ้าน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ผลจากการเจรจาระหว่างสมัชชาคนจนกับรัฐบาล วันที่ 22 ต.ค.2562 ได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ ดังนี้

1.ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน 35 กรณีปัญหา โดยรายกรณีปัญหามีความคืบหน้าแตกต่างกันไปตามกรณี
2.ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ในระหว่างแก้ไขปัญหา 15 กรณีปัญหา ที่มีคาบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหลายกระทรวง
3.ได้มีการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน (คกก.) โดยสัปดาห์หน้าจะนำบันทึกข้อ 1 เข้า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบ โดยบันทึกข้อ 2 เป็นเอกสารแนบท้าย

ดังนั้นเครือข่ายสมัชชาคนจนทั่วประเทศจึงได้ประกาศยุติการชุมชนุมโดยพร้อมเพียง

โดยทุกเครือข่ายจะออกเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมกันในเวลา 19.00 น. วันนี้ที่ 23 ต.ค.2562

 

ปัญญา : กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน รายงาน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วังปลาท่าวัดหนองโอง (แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน)

วังปลาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ความรู้และการปฏิบัติจริง สู่ความมั่งคงยั่งยืนด้านอาหาร ระดับชุมชน

วังปลากุดเวียงคำ (แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน)

การยกระดับความรู้ท้องถิ่นสู่งานรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วังปลาชุมชนกุดเวียงคำ (แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา) ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์ปลาในป่าบุ่งป่าทามแม่น้ำมูล (Research on fish reproduction for environmental conservation across the Mun River Basin) องค์กรความร่วมมือ : Mekong Watch / สมาคมชุมชนประมงน้ำจืดภาคอีสาน (ศรีสะเกษ)