ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

ทั้งนี้อนุกรรมการได้เร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยของกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนาเป็นการนำร่อง จำนวนประมาณ 188 แปลง ในระยะที่ 1 ตามกรอบดำเนินการที่ภาคประชาชนร่วมจัดทำกับกรมชลประทาน และเห็นชอบร่วมกันแล้ว คาดว่าจะสามารถจ่ายค่าชดเชยได้ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ อนุกรรมการฯ กลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา ได้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองรายชื่อและแปลงที่ดินที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา และกลุ่ม สกยอ. ที่ร่วมเป็นอนุกรรมการเท่านั้น เพื่อลดความขัดแย้งกับกลุ่มโนนสัง เนื่องจากมีแนวทางการทำงานแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันกับกลุ่มสมัชชาคนจน ดังนั้นถ้ายึดตามมติข้อตกลงและข้อสั่งการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 ได้สั่งการให้แยกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา ออกเป็น 2 คณะ โดยให้กลุ่มโนนสังไปเข้าร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหามวลของรัฐบาล ชุดที่มีรองนายกรฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ รับเรื่องและนำเสนอ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และทุกกลุ่มก็ยอมรับหลักการร่วมกันในที่ประชุม

 

กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน : รายงาน

บุญเกิด ค่ำคูณ : ถ่ายภาพ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง