ศิลปิน คนทาม นักรบวัฒนธรรม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

จากอัลบั้มชุดแรกชุด “ป่าทาม คนทาม” บทเพลงที่ใช้เปิดตัวศิลปินคนทาม จากการชุมนุมและต่อสู้ที่ยาวนานจาก พ.ศ.2536 จนมาถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นบทเพลงที่ฝังไว้ด้วยความเป็นมาของการต่อสู้ด้วยสันติวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม และการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนทามลุ่มน้ำมูนตอนกลาง ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ

ณ.สันเขื่อนราษีไศล ในปี พ.ศ.2552 ได้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ชุมชน ของผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนาและราษีไศลท่ามกลางการชุมนุมกดดันให้รัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาของพี่น้องทั้งสามจังหวัดได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ได้มีการขับร้องเพลงเพื่อปลุกระดมให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการชุมนุม รวมทั้งได้มีการจัดเวทีวัฒนธรรมเพื่อคลายความเคลียดให้กับพี่น้อง ซึ่งมีลูกหลานผู้ที่รับผลกระทบได้มีการรวมตัวกันขึ้นเพื่อจะเล่นดนตรีขับกล่อมพี่น้องที่มานั่งชุมนุม ทั้งที่ไม่มีทักษะทางดนตรีและร้องเพลงเลยสักคนเพียงอาศัยแค่ความชอบของเครื่องดนตรีแต่ละบุคคล โดยมีนักดนตรีดังนี้

  1. อ.ปัญญา คำลาภ ( มือกีต้าร์ /พิณ )
  2. ประพันธุ์ ภาชู ( มือเบส/กลองทอม )
  3. บุญเกิด ค่ำคูณ ( มือซอ/โปรแคปชั่น )
  4. สมยงค์ ศรีเมฆ ( มือกลองชุด )

ได้มาฝึกฝนจนเริ่มคล้องจึงใด้มีการตั้งวงขึ้นมาชื่อว่า วงคนทาม หลังจากที่เล่นมาระยะหนึ่งก็ได้ความอนุเคราะห์การแต่งเพลงขึ้นโดยมี อ.สนั่น ชูสกุล เป็นผู้ประพันธุ์ หลังจากนั้นก็ได้ใช้บทเพลงเพื่อรับใช้พี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดรวมทั้งเครือข่ายของสมาคมคนทาม จนเมื่อปี พ.ศ.2556 ก็ใด้มีการบันทึกเสียงในชุดแรกชื่อชุด”ป่าทามคนทาม” ซึ่งมีบทเพลงดังนี้

1.เพลงคนทาม : ขับร้องโดย อ.ปัญญา คำลาภ

2.เพลงผู้คุ้มครอง : ขับร้องโดย อ.ปัญญา คำลาภ

3.เพลงศรีสะเกษ : ขับร้องโดย อ.สนั่น ชูสกุล

4.เพลงหนุ่มนักข่าวสาวมันแซง: ขับร้องโดย อ.แดน ศิริชัย

5.เพลงปลาขาวขี้กาง: ขับร้องโดย บุญเกิด ค่ำคูณ

6.เพลงสันติวิธี: ขับร้องโดย อ.ปัญญา คำลาภ

7.เพลงกองบุญ: ขับร้องโดย อ.ปัญญา คำลาภ

8.เพลงสามก้อนเส้า: ขับร้องโดย อ.ปัญญา คำลาภ

9.เพลงเอิ้นน้องกลับทาม: ขับร้องโดย ประพันธ์ ภาชู

10.เพลงฉัน: ขับร้องโดย อ.ปัญญา คำลาภ

11.ลำล่อง วิถีคนทามกับความเปลี่ยนแปลง: ขับร้องโดย สมบัติ โนนสังข์

 

สนันสนุนโดย แผนงานลดและแก้ไขผลกระทบฝายหัวนาอย่างยั่งยืนโดยองค์กรชุมชน

record  producer : อ.นนท์ พลางวัน

Adviser : อ.สนั่น ชูสกุล – อ.สดใส สร่างโสก – วงสะเลเต

เนื้อหาสาระของเพลง

บอกถึงวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำมูน บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าบุ่งป่าทาม

บอกถึงวัฒนธรรมและความเชื่อ การหาอยู่หากินในป่าทาม บอกถึงเซื้อเผ่าพันธุ์ของคนลุ่มน้ำ รวมทั้งความฮักแพงเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง