ก้าวสู่ปีที่ 5 ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ความเป็นมาและความร่วมมือเครือข่าย

เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำมูนร่วมกับภาคประชาสังคม และหน่วยงานในพื้นที่จัดโครงการ “ธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูน ครั้งที่ 4  ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน ระหว่างวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งกิจกรรม “ธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูน” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2542  ปี 2544 และในปี 2547 ที่ผ่านมา

ในปี 2558-2562 มีเครือข่ายองค์กรที่ร่วมจัดกิจกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง  สมาคมคนทาม  ชมรมจักรยานจังหวัดศรีสะเกษ,สุรินทร์,ร้อยเอ็ด วีระสโมสร สมาคมสุรินทร์สโมสร โครงการทามมูล  มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ภาคประชาสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่  เพื่อรณรงค์ทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ได้รับความสนใจโดยองค์กรท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าร่วมและเกิดกิจกรรมของท้องถิ่นต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรื่องราวระหว่างทาง

ตลอดการเดินทางธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูน กิจกรรม “ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน” มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เขาร่วมตลอดการเดินทาง โดยการปั่นจักรยานแวะทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นสองฝั่งแม่น้ำมูนประมาณ100 ชุมชน ในพื้นที่ 25 ตำบล ของ 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์และร้อยเอ็ด รวมระยะทางประมาณ 389 กิโลเมตร

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นวาระที่สอดคล้องกับ “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และอยู่ในเทศกาลสากล “วาเลนไทน์ วันแห่งความรัก” จึงมีสาระและให้ชื่อเฉพาะของงานว่า “ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูน”

กิจกรรมตลอดการเดินทาง

1.ขบวนจักรยานปั่นผ่านชุมชน มีอาสาสมัครนักปั่นตลอดเส้นทางประมาณ 30 คัน และมีชาวชุมชน นักศึกษา ชมรมจักรยานและผู้สนใจร่วมปั่นในแต่ละวันและส่งไม้ต่อให้ชุมชนต่อไป, มีการแสดงป้ายและสัญลักษณ์ประเด็นรณรงค์ในริ้วขบวน

2.แวะเยี่ยมชุมชนและทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เช่น ศาลปู่ตา วัดโบราณ ศาลเจ้าพ่อดงภูดิน ฯลฯ  พร้อมปักเสาเสมาบันทึกการเดินทางที่พักค้างจัดกิจกรรม มีการรวมน้ำสะอาดจากทุกชุมชนเพื่อประกอบพิธีมงคลในในวันสุดท้ายเพื่อแสดงกุศลร่วมกัน

3.กิจกรรมหรือการแสดงของชุมชนต้อนรับขบวนจักรยานธรรมชาติยาตรา ตามที่แต่ละชุมชนจะออกแบบ เช่น กลองยาว ขบวนจักรยานของชุมชนเพื่อรับและส่งขบวนกลาง หรือกิจกรรมอื่นของเยาวชน และมี “โรงทาน”เพื่อดูแลคณะเดินทาง

4.ในจุดพักนอน ให้มีกิจกรรมสวดมนต์ สมาธิภาวนา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสวนาการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสมและความสนใจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆขององค์กรร่วมจัด

5.การเผยแพร่ทางสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เฟสบุค ไลน์ โดยผู้เข้าร่วม ทีมผู้จัดและคณะสื่อมวลชน นักเขียน ศิลปิน

6.มีกิจกรรมค่าย-เวทีเยาวชน เพื่อรอและนำเสนอผลงานของเขาต่อขบวนจักรยาน

7.สนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาทำข่าวพลเมือง และสารคดีสั้น

8.กิจกรรมแสดงภาพถ่าย ภาพเขียน ฉายภาพยนตร์สารคดีสั้นและล่องเรือ ที่ศูนย์เรียนรู้ทามมูน เหนือเขื่อนราษี

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง