กิจกรรมสำรวจริมตลิ่งแม่น้ำมูล 2559

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

จากการที่ได้มีโครงการพัฒนาขุดลอกริมตลิ่งแม่น้ำมูลของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่ายงาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศริมตลิ่งแม่น้ำมูล ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในหลายด้านตามมา โดยเฉพาะวิถีการหาอยู่หากินของชุมชนท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป เช่น หน่อไม้ มันแซง เห็ด ไข่มดแดง ปลา และสัตว์น้ำอื่นๆที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งตามพุ่มไม้ และรากไม้เป็นต้น กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน จึงได้บันทึกข้อมูลรูปภาพนี้ไว้เป็นบทเรียนในการพัฒนาต่อไป

ภาพแม่น้ำมูล ต.ส้มป่อย และ ต.รังแร้ง
ภาพแม่น้ำมูล ต.ส้มป่อย และ ต.รังแร้ง

 

ภาพแม่น้ำมูล ต.ส้มป่อย (ขาว) และ ต.รังแร้ง (ซ้าย)

 

ภาพแม่น้ำมูล ต.ส้มป่อย (ซ้าย) และ ต.รังแร้ง (ขวา)

 

 

ภาพถ่ายทามท่าโพธิ์ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ต.เมืองคง (ขวา) ต.หนองอึ่ง (ซ้าย)

 

 

สะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอรษษีไศล  ต.เมืองคง (ซ้าย) ต.หนองอึ่ง(ขาว)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง