“ข้าวฮาง” กรรมวิธีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 

 

“ข้าวฮาง” คือ ข้าวที่เกี่ยวในระยะที่ยังไม่แก่จัด(ระยะเหลืองพลับพลึง) นวด เอาข้าวเปลือกแช่ในน้ำหนึ่งคืน ซาวขึ้นจากน้ำนึ่งให้สุก ผึ่งให้แห้งนำข้าวเปลือกไปสี ข้าวที่ได้เรียกว่า ข้าวฮาง การทำข้าวฮางจะทำในสองกรณี คือ ข้าวที่ปักดำไว้น้ำหลากท่วมก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวบ้านจึงจำเป็นเกี่ยวข้าวก่อนกำหนด การทำข้าวฮางจึงเป็นกรรมวิธีในการถนอมข้าวไม่ให้เน่าเสียเก็บกินได้นาน กรณีที่สองคือ ข้าวฮางมีความสำคัญต่อพิธีกรรม วัฒนธรรมของคนลุ่มน้ำ เช่น บุญข้าวสาก ข้าวฮาง คืออาหารชนิดหนึ่งที่คนลุ่มน้ำจะสรรหาเพื่อประกอบเครื่องไหว้บรรพบุรุษ เพราะเป็นอาหารที่พ่อแม่เคยรับประทาน ข้าวฮางสามรถนำข้าวสายพันธุ์มาทำก็ได้ ในลุ่มน้ำมูนตอนกลาง ณ ปัจจับันด้วยระบบนิเวศเปลี่ยน การเปลี่ยนพันธุ์ข้าวก็เปลี่ยนไปจากข้าวพันธุ์ท้องถิ่น ปัจจุบันเป็นข้าวพันธุ์อายุสั้น เพื่อให้ผลผลิตออกก่อนที่น้ำจะท่วมถึง ลักษณะภูมินิเวศเช่นนี้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารจึงมีความสำคัญ เดิมจะทำไว้บริโภคภายในครัวเรือนต่อมาได้มีการทำข้าวฮางเพื่อจำหน่ายสร้างราย มีความพิเศษ คือ หอม นุ่ม ถ้าเป็นข้าวเหนียวจะใช้เวลาในการแช่เพียง 10-15 นาทีเท่านั้น เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีการวางแผนการปรุงอาหาร คิดได้ก็หยิบมานึ่งหรือหุงได้เลย

ขั้นตอนและวิธีการทำข้าวฮาง

1.ตีข้าวที่เกี่ยวแล้วให้นำมาพัก 1 คืน ก่อนที่จะนำมาตีหรือนวดด้วยมือ เพื่อให้ความหอมและทำให้รสชาติข้าวยังคงอยู่ กระบวนการตั้งแต่เกี่ยวข้าวจนกระทั่งกระบวนการนวดจะต้องทำด้วยแรงงานคนเท่านั้นเพื่อให้ได้ข้าวที่คุณภาพดีและไม่แตกหักเสียหาย

2.นำข้าวเปลือกที่นวดแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้ข้าวมีความอิ่มตัว ข้าวเปลือกที่นำมาทำข้าวฮาง จะเป็นข้าวที่แก่จัดแต่ยังไม่สุก

3.นำข้าวเปลือกที่ผ่านการแช่น้ำแล้วมานึ่ง เวลานึ่งให้สังเกตเมล็ดข้าวจะมีการแตกตัวเล็กน้อย และเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ควรใช้เตาถ่านในการนึ่งเพราะจะช่วยให้ข้าวฮางที่ได้มีความหอมมากยิ่งขึ้น

4.นำข้าวเปลือกไปตากแดด ขั้นตอนการตากจะไม่ให้ข้าวแห้งสนิท ให้ข้าวมียังมีความชุ่มชื่น เพื่อเวลานำข้าวไปสีจะได้ไม่แตกหัก

5.นำข้าวเปลือกพักไว้ 1 คืน ก่อนที่จะนำไปสีเพื่อให้ข้าวเซ็ทตัวให้และปรับอุณหภูมิ

6.นำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร การสีข้าวฮางจะไม่ขัด
ก่อนนำข้าวสารไปนึ่งรับประทานให้แช่ข้าวสารประมาณ 10 นาที จะได้ข้าวฮางที่มีรสชาติที่ดี หอม อร่อย

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง