เอามื้อลงจอบแรก โคกหนองนาทาม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

รื้อฟื้นวัฒนธรรม “การเอามื้อ” หรือการลงแขกช่วยเหลือกันและกันเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่มีมานานหลายพันปี ปัจจุบันกำลังเลือนหายไปกับสังคมยุคใหม่ ที่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง การทำการเกษตรแบบพอเพียง ต้องยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติช่วยให้เกษตรกรเกิดการพึ่งพาตนเอง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2561  ที่แปลงนา  นางแหวน ลาดบาศรี บ้านดงแดง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ   นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามและรับฟังสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล และเดินทางมาลงจอบแรก (เอามื้อลงแขกขุดร่องน้ำ) ที่แปลงนาแห่งนี้ ซึ่งเป็นแปลงต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้การต้อนรับ เครือข่ายสมาคมคนทามได้ระดมพลังจอบมาร่วมขุดคลองใส่ไก่(ร่องน้ำ) ในครั้งนี้รวมกว่า 200 คน โดยทุกภาคส่วนนำเอาจอบมากันเองช่วยกันขุด มากันแต่เช้าและให้แล้วแสร็จก่อนเที่ยงเพื่อไม่ให้เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเจ้าของแปลง เพื่อเป็นต้นแบบการเอามื้อมาช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนร่วมกัน

นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ราษีไศล มีปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนามายาวนานกว่า 30 ปีแล้ว รัฐบาลให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งประชาชนในพื้นที่แห่งนี้มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูอาชีพ และวิถีชีวิตของตนเอง ทั้งนี้หน่วยงานราชการก็ให้ความสำคัญ ในเชิงนโยบาย  ตนอยากเห็นพื้นที่ ราษีไศล กลับมาฟื้นฟูสู่อาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การที่เราทำนาเพื่อขายข้าว แล้วนำเงินที่ได้ไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ความยั่งยืน แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการทำนาอย่างเดียว ให้หันมาทำเกษตรผสมผสานรูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล เกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อกักเก็บน้ำจากฟ้าไว้ให้มากที่สุด และทำการเกษตรให้ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น จะทำให้เกิดความั่นคงด้านอาหาร มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ราบรื่นถกนัดแรกคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา (กรณีสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา)

วันที่ 15 ม.ค.2563 ผู้ว่าราชการฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ มอบหมาย นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัด สรุปภาพรวมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ราบรื่นเป็นไปตามแนวทางและมติที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา (ชุดใหญ่) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา วันนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 5 อำเภอ 2) แต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบล 3) แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สิน 4)คณะทำงานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม(ค่าX)

“ประวิตร” นั่งประธาน ถก คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ใช้กฎหมายเป็นธรรม มุ่งสู่การทำประมงยั่งยืน และเป็นสากล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ทราบสถานการณ์ เกี่ยวกับการทำประมงและแรงงานภาคประมงในภาพรวมติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง