Category: ข่าว

แถลงครบรอบ 7 วันการชุมนุมสมัชชาคนจน

แถลงการณ์สมัชชาคนจนฉบับที่ 5 การชุมนุมของสมัชชาคนจน ตามที่สมัชชาคนจนได้จัดการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเครือข่าย และมีกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหว เพื่อให้เกิดการเจรจา “อย่างเสมอหน้า” กับรัฐบาล

เครือข่ายสลัมสี่ภาคเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนสมัชชาคนจน

เครือข่ายสลัมสี่ภาคเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินสมทบกองทุนสมัชชาคนจน

11 ต.ค.2562 เครือข่ายสลัมสี่ภาค กว่า 40 คน  เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสมทบกองทุนต่อสู้ จำนวน 10,000 บาท และนำเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลกระทบจากกรณีปัญหาเขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา เขื่อนสิรินธร เขื่อนปากมูล เขื่อนท่าแซะ เขื่อนแก่งเสือเต้น

บรรลุข้อตกลง ตั้งเทวัญนั่งประธานแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน

วันที่ 9 ต.ค.2562 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ชุมนุมของสมัชชาคนจน เพื่อชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการในการเจรจาในการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน พร้อมเริ่มทำงานประชุมนัดแรก เที่ยง 10 ต.ค.62 นี้

สมัชชาคนจนทั่วประเทศ ร่วมแบนสารเคมี 3 ชนิด

สมัชชาคนจนทั่วประเทศ กลุ่มเกษตรกร “โคกหนองนาทามโมเดล” ร่วมทั้งนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนการแบนสารพิษ 686 องค์กร เดินทางยื่นหนังสือครั้งนี้ต่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลเชิงรูปธรรมร่วมกันทั้งภาคประชาชนและรัฐบาทหยุดสารเคมีร้ายแรง 3 ชนิด “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” 

เริ่มแล้วปฏิบัติการทวงสัญญาสมัชชาคนจน

วันที่ 6 ต.ค.2562 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านสมัชชาคนจนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน เดินทางถึงสถานที่ชุมนุม ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล ถนนข้างกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศร่วมกันปักหลักชุมนุมเพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ รวม 37 กรณีปัญหา

สมัชชาคนจนรุก ดึงรัฐบาลแก้ 37 ปัญหา

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มสมัชชาคนจนทั่วประเทศ โดย นายบารมี ชัยรัตน์ และฝ่ายรัฐบาล โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน

ติดตามความคืบหน้า ซ่อม-สร้าง ถนนเชียงกรม-โนนสมบูรณ์ อ.ประจักษ์ศิลปาคม

ถอดรหัสเอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการขอให้มีการดำเนินการซ่อมแซมถนน หรือ ทำถนนใหม่ให้ได้มาตรฐาน จากการที่กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน ได้นำเสนอความเดือดร้อนจากพื้นถนนชำรุดหนักทรุดโทรมอย่างหนัก เป็นหลุ่มเป็นบ่อ ช่วงบริเวณบ้านเชียงกรม ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ อ.ประจักษ์ศิลปาคม และยังเชื่อมต่อกับบ้านหนองตะไก้ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ช่วงวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงตั้งคำถามว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบและทำอะไรบ้าง โดยเฉพาะ อบจ.อุดรธานี ที่กำกับดูแลถนนเส้นนี้

พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน (ราษีไศล-หัวนา)

พรรคการเมืองรับฟังข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ “โขง ชี มูล” กรณีเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ จากความเดือดร้อนที่ยึดเยื้อยาวนานกว่า 26 ปี ที่ยังแก้ไขปัญหาไม่แล้วเสร็จ และยังจี้รัฐปรับปรุงอีไอเอ เปิดรับฟังเสียงชาวบ้าน