Category: ข่าว

ร้องทุกข์ถนนชำรุดหนัก 3 ปี ไร้การซ่อมแซม ปมปัญหาชาวอำเภอประจักษ์ฯ จ.อุดรธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นทางบ้านเชียงกรม ต.นาม่วง-บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหนัก เป็นหลุ่มเป็นบ่อ โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาซ่อมแซม

ขอกำลังตำรวจช่วยป้องปรามการบุกรุกเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (วังปลาศูนย์ฯทามมูน)

วันที่ 29 ก.ค.2562 นายประพันธ์ ภาชู (กรรมการประมงจังหวัดศรีสะเกษ) และนายสำเร็จ จำเริญ (อาสาสมัครประจำศูนย์เรียนรู้ฯทามมูน) ได้เดินทางเข้าพบ ร.ต.อ. บุญเทียม แสงภารา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราษีไศล เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการป้องปรามการบุกรุกเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (วังปลาศูนย์เรียนรู้ฯทามมูน)

ครบรอบ 1 ปี เขื่อนลาวแตกจี้ทุนไทยรับผิดชอบ

หลังเขื่อนลาวแตกผ่านมาครบรอบ 1 ปี สมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนามีความห่วงใยพี่น้องชาวลาวผู้ได้รับผลกระทบที่สมควรได้รับการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูวิถีชีวิต จากบริษัทที่ร่วมทุนรับผลประโยชน์จากโครงการนี้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

เยาวชนคนทามร่วมปรับปรุงแผนฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนราษีไศล

สมาคมคนทามร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดเวทีปรับปรุงแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนและอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนงานองค์ความรู้ป่าบุ่งป่าทาม ทั้งนี้ยังมีแผนงานย่อย เช่น แผนงานการศึกษาวิจัย แผนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผนงานเด็กและเยาวชน และแผนงานด้านการผลิตสื่อ

คึกคักจอบแรกโคกหนองนาทาม พื้นที่นำร่อง จ.สุรินทร์

วันที่ 25 พ.ค.2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ.ยักษ์) เปิดโครงการชลประทานทฤษฎีใหม่ประยุกต์ หรือ “จอบแรก หัวนา-ราษีไศล” ที่แปลงนาของ นางผ่องศรี โกศล เกษตรกรบ้านหาญฮี หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรกว่า 500 คน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ อีกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

เตรียมจอบแรกโคกหนองนา การจัดการน้ำขนาดเล็ก นำร่อง จ.สุรินทร์

กิจกรรมเตรียม วันที่ 24 พ.ค.2562 กำหนดการ รมช.กษ.ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) เป็นประธาน เปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงจอบแรกขุดคลองไส่ไก่และทำคันนาทองคำ ในวันที่ 25 พ.ค.2562 ณ แปลงนาของนางผ่องศรี โกศล เกษตรกรชาวบ้านหาญฮี ตำบลดอนแรด อำเภอรัตบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพื้นที่ 6 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงแรกของโครงการ จากจำนวน 67 แปลง ใน 3 จังหวัด สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ

เหลือง ติละบาล วัย 90 ปั่นพิชิต 1,989 กม.

พ่อตาเหลือง ติละบาล ชาวบ้านผึ้ง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ วัย 90 ปี ร่วมปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูนมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 2562 ระยะทางปีแรกปี 2558 ปั่นได้ 404 กม. และปี 2562 ปั่นได้ 389 กม. รวมระยะทาง 5 ปี พ่อตาเหลือง ทำสถิติปั่นแล้วระยะทางกว่า 1,989 กม. พ่อเหลืองมีคำคมที่กล่าวไว้ว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน”

หัวนา 20 ปี ยังไม่มีจ่าย

จากการกักเก็บน้ำ 2555 ถึง 2562 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแนวทางการแก้ไขปัญหา กรมชลประทานจะเร่งรัดการรังวัดพื้นที่ ผลกระทบระยะที่ 1  จำนวน 916 แปลง ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรับคำร้องเพื่อดำเนินการรังวัดต่อไปให้ครอบคลุมผลกระทบในระดับ+114.00 ม.รทก. ส่วนด้านการฟื้นฟูวิถีชีวิตและอาชีพชุมชนผู้ได้รับผลกระทบก็ดำเนินการควบคู่กันไป