Category: ข่าว

สูญเสียรายได้ค่าชดเชยรูปแบบใหม่

การเรียกร้องของสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศลนำไปสู่การตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเท็จจริง เรื่องชดเชยการสูญเสียรายได้จากการใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งถือเป็นค่าชดเชยรูปแบบใหม่ จากแต่เดิมมีเฉพาะค่าชดเชยค่าชดเชยที่ดินที่สูญเสียไปจากโครงการภาครัฐเท่านั้น

ก้าวสู่ปีที่ 5 ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูน

“ปั่นจักรยาน บอกรักแม่น้ำมูน” ครั้งที่ 5 ถือเป็นวาระที่สอดคล้องกับ “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และอยู่ในเทศกาลสากล “วาเลนไทน์ วันแห่งความรัก” จึงมีสาระและให้ชื่อเฉพาะของงานว่า “ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ำมูน”

ก้าวสู่ยุคฟื้นฟูราษีไศล

ก้าวอีกขั้นสำหรับสมาคมคนทาม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ หลังการนำเสนอแผนงานด้านการฟื้นฟูวิถีชีตและอาชีพชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เกิดความยั่งยืน